Amikor az üzemeltető, munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli, azt munkavédelmi üzembe helyezésnek nevezzük.

 

Veszélyes: Az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, megfelelő védelem hiányában, súlyos károsító hatásnak lehet kitéve.

 

Veszélyes munkaeszköznek minősül továbbá - a munkavédelmi üzembe helyezés szempontjából - a 87. § 11. pontja alapján, illetve a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz (Mvt. 21. § (2), Vhr. 1/a. melléklet).

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének további felétele az adott munkaeszköz vizsgálatán alapuló megfelelőségi tanúsítvány (Mvt. 21. § (5), Vhr. 1/b. melléklet).

 

A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet alapján veszélyes emelőgépek, ezért szükséges a munkavédelmi üzembe helyezésük:

 

  • - Járművekre szerelt emelők;
  • - Személyek emelésére szolgáló gépek, amelyeknél fennáll a több mint 3 méter magasból történő leesés veszélye.

 

Egyéb jogszabályok alapján veszélyesnek minősülő emelőgépek, tehát szintén szükséges a munkavédelmi üzembe helyezésük:

 

  • - Daruk és futómacskák gépi meghajtással;
  • - Gépi hajtású emelőtargoncák;
  • - Villamos emelődobok;
  • - Rakodógépek;
  • - Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései;
  • - Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések.

 

Az Mvt. 21. § (5) bekezdése alá tartozó emelőgépek munkavédelmi üzembe helyezésénék további feltétele a munkaeszköz vizsgálatán alapuló megfelelőségi tanúsítvány is:

 

  • - a helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruknál, és
  • - a járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű, különleges berendezéseinél.