Az emelőgépek üzembe helyezésekor, emelőgépenként szükséges a kísérő dokumentációt egyedileg kezelhető formában nyilvántartani. Az emelőgép dokumentációjának tartalmaznia kell, az emelőgép minden azonosító adatát, műszaki jellemzőit, az üzembe helyezéséhez kapcsolódó iratokat, a különböző időszakos vizsgálatainak jegyzőkönyveit, a javítások, fődarab-cserék nyilvántartására vonatkozó dokumentumokat. 

 

Az idő előrehaladtával jellemző, hogy az emelőgépek különböző dokumentumai elvesznek, sérülnek. Cégünk partnerei segítségével közreműködik, több mint 6000 típushoz gépkönyv, kezelési-karbantartási utasítás, alkatrész-katalógus, alkatrészjegyzék, minősítés, típusbizonyítvány, megfelelőségi tanúsítvány, megfelelőségi nyilatkozat pótlásában.

 

Valamennyi emelőgépnek, emelőeszköznek emelőgépnaplóval kell rendelkeznie, melyet az emelőgép kezelője és a vizsgálatokat végző szakértő közösen vezet. A kezelő által, műszakonként végzett vizsgálatok megállapításai a rögzítésre szolgáló emelőgépnaplót az emelőgépen, vagy annak közvetlen közelében kell tartani. 

 

Az emelőgép naplón kívül emelőgép típusonként változó dokumentáció meglétét és vezetését követeik meg a szigorú előírások. 

 

Daruk  

 

A daruk használati és vizsgálati információit (megjelöléseit) az MSZ  EN 12644-2 szabvány írja elő. A darukon adattáblát szükséges elhelyezni a vonatkozó adatokkal, szerepeltetni kell a teherbírás információival, figyelmeztető és tiltó táblákat kell felhelyezni rá. Kötelező dokumentáció a darugépkönyv valamint a darukönyv. 

 

Raktári felrakógép (pl.: gyalogkíséretű emelővillás targonca)

 

Az MSZ EN 528 szabvány írja elő a felrakógépek dokumentációit.

Gépkönyv – A gyártónak gépkönyvet kell szállítania ez legalább a következőket kell, hogy tartalmazza: kezelés és használat, karbantartás, javítás és hibakeresés, kopásnak kitett alkatrészek, legszükségesebb megjelölések, teherbírás, kezelési utasítások, figyelmeztető jelek, a berendezés biztonságos üzemeltetésének feltételei. 

 

Rakodógépek 

 

A rakodógépek üzemeltetési és karbantartási kézikönyvének követelményeit az MSZ ISO 6750 szabvány foglalja össze. 

 

Gépi hajtású emelőtargoncák

 

A gépi hajtású targonca kísérődokumentációját az MSZ 16226 szabvány írja elő. A gépi hajtású targonca üzembe helyezésekor az azonosító adatok, az üzemvitellel kapcsolatos adatok, a főbb műszaki jellemzők, az időszakos vizsgálatok, a fődarab-cserék, a javítások és a működési idő nyilvántartására alkalmas  kísérődokumentációt kell felfektetni. 

A kísérődokumentáció nem helyettesíti a gépkönyvet és az emelőgép naplót. A kísérődokumentációt a targonca teljes élettartama alatt folyamatosan vezeti kell és a gép selejtezése után még 5 évig meg kell őrizni.  

Tapasztalataink szerint a munkavédelmi ellenőrzések során az esetek döntő többségében hiányosságként jelentkezik a targoncák esetében a törzslap megléte, mely szintén kötelező része a kísérődokumentációnak. 

 

Emelődob

 

Az MSZ 19175-3 szabvány tárgya az általános rendeltetésű villamos emelődob, illetve a futóműves villamos emelődob gépkönyve.

 

Kézi hajtású daruk, futómacskák, valamint ezek teherfelvevő eszközei

 

Járműemelők

 

A felhasználónak az emelőt gyártó kezelési utasításai és az emelőn lévő megjelölésnek megfelelően kell működtetnie. 

 

Emelőasztalok

 

Az emelőasztaloknak speciális jelölésekkel kell ellátva lenniük. Fontos, hogy minden felirat, figyelmeztetés és kezelési utasítás jól olvasható és könnyen elérhető legyen. 

 

Mozgatható és áthelyezhető emelők és hasonló szerkezetek

 

A gyártó az emelővel együtt kell, hogy rendelkezésre bocsásson az EN 292-2:1991 5.5 szakasz szerinti üzemeltetési kézikönyvet. 

 

Sodronykötelek

 

Az MSZ 15820-1 szerinti acél sodronykötelek gyártás utáni vizsgálatáról kiállított minőségi bizonyítvány  következőket tartalmazza:  a rendelő neve, a kötél rendelési száma, munkaszáma, szabványos megnevezése, huzalok átlagos szakítószilárdsága, gyártási minősége, szakítóereje, kenőanyagának minősége, betétanyagok a kötélben és a pászmában, a kötél tömege, hossza, a gyártás ideje és annak a szabványnak a száma, amely szerint gyártás után a kész kötelet vizsgálták.